Jog és állami támogatási rendszer
 
Állami támogatások, programok
 

7. Alkalmi munkavállalói könyv

Rövid időtartamú munkavégzés legelterjedtebb formája, mert:

 • a munkavállaló legálisan foglalkoztatott,
 • ingyen igényelhető a munkavállaló lakhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltségen,
 • nem kell külön munkaszerződést kötni,
 • a munkáltató az úgynevezett közteherjegy megvásárlásával és az AM-könyvbe beragasztásával tesz eleget a járulékfizetési és személyi jövedelemadó-előleg levonási kötelezettségének,
 • a közteherjegy beragasztásával a munkavállaló munkanélküli ellátásra (álláskeresési támogatásra) szerezhet jogosultságot, valamint egészségügyi szolgáltatásra, baleseti táppénzre jogosult és szolgálati időt gyűjt a nyugdíjához,
 • munkanélküli járadékban (álláskeresési támogatásban) részesülők esetében annyi nappal tolódik ki a járadék (támogatás) folyósítása, ahány napot dolgozik, de az AM-könyvvel töltött idő alatt a járadék (támogatás) folyósítása szünetel,
 • ha az alkalmi munkavállaló éves jövedelme nem éri el a munkabér minimálbér éves összegét, és más bevallásköteles jövedelme nincs, az alkalmi munkával szerzett bért nem kötelező bevallani,
 • munkanélküliek esetén csökkentett mértékű közteherjegy használatára jogosult, amely számára előnyösebb, de a munkavállaló számára nem jár hátránnyal,
 • diákként, munkanélküliként, de munka mellett is kiváltható és használható.


Szabályok az AM-könyvvel történő munkavégzésre:

 1. Ugyanannál a munkaadónál:
 • Folyamatosan, max. 5 egymást követő naptári napig lehet dolgozni.
 • Egy naptári hónapon belül max. 15 naptári napig lehet dolgozni.
 • Egy naptári éven belül max. 90 naptári napig lehet munkaviszonyt létesíteni.
 1. Több munkáltatónál:
 • A munkavállaló több munkáltatónál is dolgozhat az AM-könyvvel, de ezek együttes időtartama max. 120 nap lehet.


Egyéb szabályok:

 • Az AM-könyvet a tárgyévet követő január 15-éig be kell mutatni a kiállító munkaügyi kirendeltségen.
 • Ha min. 3 magánszemély, vagy kiemelten közhasznú szervezet a munkáltató az éves munkavégzés során, akkor 200 napot lehet alkalmi munkavállalóként eltölteni.
 • Mezőgazdasági idénymunka esetén a havi 15 napos foglalkoztatási korlát nem érvényesül.
 • Külföldiek mezőgazdasági idénymunkája esetén sem érvényesül a havi 15 napos foglalkoztatási korlát, de egy naptári éven belül max. 60 naptári napig foglalkoztathatók AM-könyvvel.
 • Az AM-könyv közokirat, amelybe bejegyzést csak a kiállító és a munkáltató tehet.
 • Az AM-könyvet a munkavállalónak magánál kell tartania.
 • A munkavégzés megkezdése előtt ki kell tölteni a megfelelő részeket, és a közteherjegyet a munkavégzés befejezésekor kell beragasztani (több napos munka esetén az utolsó munkanap végén).
 • A munkáltatónak a munka megkezdése előtt oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló elsajátítsa és betartsa a foglalkoztatás teljes időtartama alatt az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályait.


Az AM-könyv szerkezete:

 • Tájékoztató rész az AM-könyvről.
 • Fehér rész (általános szabályok, munkáltatói bejegyzések).
 • Kék rész (ha magánszemély, vagy kiemelten közhasznú társaság a munkáltató, akkor a bejegyzések ide kerülnek).
 • Zöld könyv (mezőgazdasági idénymunka esetén a bejegyzések ide kerülnek).